• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000112634

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000112634.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami działania Stowarzyszania są:
1. Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki i pracy osób autystycznych.
3. Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu.
4. Popularyzowanie problemu.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie świadczy wszechstronną pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzicom, opiekunom, a także pracującym z nimi specjalistom z terenu całej Polski, w większości z Polski Północnej. Aktywność Stowarzyszenia skupia się na organizowaniu i prowadzeniu różnych form lecznictwa, terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem zmierzających do ich integracji ze środowiskiem lokalnym Podejmujemy działania, których celem jest stworzenie na terenie województwa pomorskiego kompleksowego rozwiązań systemu pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin.

Działania Stowarzyszenia na rzecz podniesienia wiedzy na temat autyzmu i rodzajów terapii w autyzmie obejmują:
1. prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli-terapeutów osób autystycznych
2. organizowanie i finansowanie staży gdańskich terapeutów w ośrodkach za granicą
3. organizowanie konferencji naukowych (m. in. I Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem w 2002 r.)
4. prowadzenie działalności wydawniczej (wydanie w języku polskim cyklu książek dotyczących autyzmu i jego terapii).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku z dniem 07.06.2004 r. uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów o nr OR/22/26/04 uprawniający do organizowania turnusów rehabilitacyjnych z programem terapeutycznym dla osób z autyzmem. Ważność wpisu do dnia 08.06.2007r. W roku 2008 Stowarzyszenie starać się będzie o aktualizację tego wpisu.