• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000113200

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dzieci Wrzesińskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000113200.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest działalność w dziedzinach:
- ochrony środowiska
- ochrony zdrowia
- oświaty i wychowania dzieci
- kultury i sztuki
- opieki i pomocy społecznej.

Obecnie koncentrujemy się na:
- działaniach dotyczących powstania we Wrześni Wyższej Szkoły Zawodowej "Akademia Internetu" (budynek, kadra, programy)
- pomocy osobom niepełnosprawnym (zajęcia komputerowe, ufundowanie nagród w konkursie na najładniejszą komputerową kartkę świąteczną, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Zespołu Szkół Specjalnych
- pomocy w obchodach 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
- pomocy przedstawicielom wrzesińskiego biznesu w nawiązaniu kontaktów z zainteresowanymi taką współpracą Kanadyjczykami
- realizacji programu "Moja Ojczyzna Pyzdry", którego misją jest generalna poprawa bytu mieszkańców Pyzdr i okolic. Chcemy, aby Gmina Pyzdry dorównała gospodarczo, społecznie i kulturalnie przodującym przed upływem 2014 roku.
Aby osiągnąć ten cel Gmina Pyzdry w następnych 10-14 latach musi przekształcić albo stworzyć około 500 nowych stanowisk pracy w Nowej Technologii, przeważającą większość na wsi. Pierwsza faza Programu to:
a) zbiórka i deklaracje funduszy i komputerów dla szkół - komputer w każdej klasie
b) zakupy i instalacja sprzętu i oprogramowania
c) demonstracje i kursy komputera i Internetu dla nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, pracodawców i pracowników, etc.
d) powstanie siedziby internetowej "Moja Ojczyzna Pyzdry" oraz siedzib internetowych w każdej szkole
e) wydawanie tygodnika "Moja Ojczyzna Pyzdry"
f) założenie organizacji "Młodych Pyzdrnian" (Organ Fundacji Dzieci Wrzesińskich).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!