• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000116584

Formularze PIT 2017/2018 dla Ochotnicza Straż Pożarna Ursus

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000116584.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.
2. Ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Działalność operacyjna obejmująca zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ratowanie ludzi i zwierząt itp.
4. Ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.
5. Działalność grup specjalistycznych i zainteresowań młodzieży H.P.Poż, kółek zainteresowań, klubów krótkofalowców, fotograficznych i hobbistycznych.

Prowadzone działania:
Sprawujemy opiekę nad miejscami pamięci znajdującymi się na terenie dzielnicy Ursus, prowadzimy spotkania z młodzieżą, sprawujemy opiekę nad klubem krótkofalowców SP5KEH, czynnie uczestniczymy w zabezpieczeniu przeciwpożarowym i akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Warszawy, a także jako członek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie całego kraju. Członkowie straży od 20 lat oddają honorowo krew dla potrzebujących - działa koło HDK "Strażak".