• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000116588

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Św. Jadwigi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000116588.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Podejmowanie działań mających na celu wspieranie charytatywnego przedszkola i wychowanie dzieci w duchu etyki chrześcijańskiej, w oparciu o pedagogikę Marii Montessori. Stworzenie ośrodka spotkań polsko-niemieckich, zwłaszcza wymiany młodzieży. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy i praktyki z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii. Organizowanie seminariów na temat samorządności, demokracji, samoorganizacji środowisk.

Prowadzone działania:
Kursy polskiego dla obcokrajowców, głównie Niemców, i kursy niemieckiego dla Polaków. Spotkania polsko-niemieckie i programy zapoznania z Polską. Kursy pedagogiki M. Montessori dla nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Tłumaczenie i upowszechnianie literatury pedagogicznej (pedagogika Montessori). Utrzymywanie i prowadzenie przedszkola charytatywnego. Seminaria i kursy historyczne i literackie. Programy szkoleniowe i warsztatowe dla psychologów, pedagogów, terapeutów, liderów środowiskowych. Seminaria i kursy z zakresu praw ucznia, umiejętności komunikacji, negocjacji itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!