• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000117141

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Poszanowania Energii

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000117141.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących wpływu użytkowania energii na stan środowiska. Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących energochłonności oraz oszczędzania energii. Doradztwo techniczno-finansowe w zakresie użytkowania energii i ochrony środowiska. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej oszczędności energii.Wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska. Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących mechanizmów ekonomicznych sprzyjających poszanowaniu energii i środowiska. Współpraca z organami administracji publicznej w działaniach na rzecz poszanowania energii.

Prowadzone działania
Organizacja i prowadzenie e-kursów i kursów stacjonarnych przygotowujących do działalności audytora energetycznego oraz szkoleń nt. nowej normy PN-EN 1283:2006 - nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków. Zorganizowanie i otwarcie punktu konsultacyjnego w Lublinie pod patronatem prezydenta miasta Lublin. Przygotowanie i wydanie w ramach serii "Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii" poradnika "Ocena cech energetycznych budynków - dane - obliczenia". Organizowanie w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cyklu 10 szkoleń "Energetyka przyjazna środowisku wykorzystana w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej". Udział w projekcie "Nowy Ekspert" finansowanym ze środków UE oraz udział w Krajowym Systemie Usług w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców małego i średniego sektora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!