• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000119375

Formularze PIT 2017/2018 dla Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000119375.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Gdańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią jest organizacją skupiającą pacjentów z terenu Polski Północnej chorych na rzadką chorobę metaboliczną - fenyloketonurię. Członkami stowarzyszenia są głównie dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe z PKU.

Leczenie tej choroby polega na przestrzeganiu rygorystycznej diety niskobiałkowej. Dzieci rozwijają się dobrze pod warunkiem, że nie jedzą mięsa, jaj, ryb, mleka i jego produktów, pieczywa, makaronów, roślin strączkowych, czekolady... Podstawą diety jest specjalistyczna żywność niskobiałkowa oraz preparaty białkowe (mieszanina aminokwasów bez fenyloalaniny). Przestrzeganie diety jest bardzo uciążliwe i kosztowne. Bardzo ważne jest wprowadzenie diety we wczesnym okresie noworodkowym, aby zapobiec uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i przestrzeganie jej przez całe życie.

Staramy się w naszej działalności poprawić jakość życia dzieci i młodzieży z tą chorobą poprzez organizację wypoczynku letniego,imprez rekreacyjnych i kulturalnych, które dają im choć trochę radości.
Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji dzieci, młodzieży oraz rodziców, podczas warsztatów i szkoleń dietetycznych, aby poznali zasady diety niskobiałkowej i żeby ją przestrzegali przez całe życie.
Środki na sfinansowanie tej działalności pochodzą głownie z darowizn, o które musimy sami zabiegać.

Prowadzone działania
- organizacja obozu integracyjnego dla dzieci z PKU w Danii - dwutygodniowy wyjazd dla 25 dzieci w wieku szkolnym
- organizacja kolonii letnich w górach
- organizacja dwudniowych warsztatów dietetycznych dla dzieci i rodziców (100 osób)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!