• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000120774

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000120774.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wszechstronna pomoc charytatywna osobom niepełnosprawnym - bez względu na rodzaj i stopień inwalidztwa - w pokonywaniu życiowych trudności i barier; propagowanie najnowocześniejszych metod i idei medyczno-rehabilitacyjnych; współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w stwarzaniu systemu pomocowego (prawnego, ekonomicznego, finansowego, itd.), który najskuteczniej będzie zabezpieczał godne warunki życia tych ludzi i dawał im szansę życiowej samodzielności; organizowanie imprez i spotkań integrujących to środowisko zarówno w obrębie podobnych niepełnosprawności, jak i z całym społeczeństwem.

Prowadzone działania:
Rehabilitacja przez twórczość - skupia ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy, hafciarek, koronczarek i poetów; działalność całoroczna ze szkoleniami, warsztatami twórczymi, wystawami indywidualnymi i zbiorowymi, plenerami, spotkaniami integracyjnymi i innymi; foto-wideo sekcja 35 fotografików - szkolenia, plenery, pokazy filmowe; klub użytkowników aparatów słuchowych - specjalistyczne porady dla osób z wadą słuchu, bez ograniczeń organizacyjnych (ok.450 osób rocznie); pomoc prawna osobom niepełnosprawnym z całego województwa, analiza dokumentów, pisanie pozwów, odwołań, pism procesowych, wniosków o pomoc, łącznie z osobistymi interwencjami; szeroki zakres prawa cywilnego, rodzinnego, spółdzielczego, prawa pracy oraz administracyjnego; doroczne "Święto radości", jako zachodniopomorskie spotkania integracyjne z udziałem ok. 500 dzieci i niepełnosprawnych z całego województwa; połączone z sesją naukową i wymianą doświadczeń profesjonalistów rehabilitacji; wycieczki poznawcze - krajowe i zagraniczne (średnio dla 120 osób rocznie); stała pomoc w poszukiwaniu pracy oraz pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!