• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000121165

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Starożytników

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000121165.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Głównymi celami działań Stowarzyszenia, dla których zostało ono powołane, są:
- kreowanie wizerunku archeologii jako nauki historycznej, której znaczenie i rozwój są istotne dla całego społeczeństwa;
- promocja polskich osiągnięć archeologicznych;
- promocja turystyki związanej z poznaniem naszego dziedzictwa narodowego, zwłaszcza archeoturystyki;
- edukacja społeczeństwa w zakresie poznania narodowego dziedzictwa kultury i jego ochrony.

Prowadzone działania
Przygotowany przez Stowarzyszenie w roku 2006 program pod hasłem ”Średniowiecze na Mazowszu”, ma na celu popularyzację historii dawnej. Jest to cykl festynów historycznych organizowanych w różnych miastach Mazowsza. Skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W poszczególnych miastach, w których odbywają się festyny, nawiązują one do tradycji lokalnych, a często długiej i bogatej historii miasta (np. Pułtusk, Płock, Ciechanów), przypominaąc mieszkańcom o ich korzeniach, a przez to pobudzając lokalny patriotyzm i dumę z regionu. Festyny organizowane są przy współpracy z samorządami lokalnymi, lokalnymi ośrodkami kultury (Muzea Regionalne, Domy Kultury). Innymi słowy odbiorcami są głównie mieszkańcy miast i okolic miast, w których organizowane są festyny, oraz przypadkowi goście festynów - turyści.
Program ”Średniowiecze na Mazowszu” przygotowany jest jako program cykliczny, mający odbywać się corocznie, z pewnymi zmianami programowymi, dostosowanymi do potrzeb jego odbiorców.