• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000124347

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000124347.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia jest animacja i promocja najnowszej poezji polskiej.

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie zajęć warsztatowych rozwijających twórcze zdolności, organizowanie seminariów teoretycznoliterackich, jak również prezentacja szeroko rozumianej twórczości w formie spotkań autorskich i publikacji książkowych. W swej działalności wydawniczej Stowarzyszenie przyjęło idee takiej formuły prezentacji twórczości literackiej, w której mieściłyby się różnorodne pod względem estetycznym zjawiska poetyckie.
Od chwili powstania, Stowarzyszenie organizuje corocznie Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Efektem tych konkursów jest m.in. nawiązanie stałego kontaktu z laureatami głównych nagród i autorami wyróżnionych wierszy oraz publikacja ich poezji.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na dotacjach i darowiznach osób prywatnych i instytucji oraz nieodpłatnej pracy jego członków - nikt nie pobiera wynagrodzenia ani honorariów autorskich. Wszystkie uzyskane fundusze przeznaczane są w całości na cele statutowe Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Określone przez Statut formy działalności Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego takie, jak: organizacja zajęć warsztatowych, seminariów, wieczorów autorskich, działalność wydawnicza, organizacja Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego stanowią zawsze bieżący program realizowany przez Stowarzyszenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!