• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128672

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128672.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Towarzystwo jest organizacją absolwentów szkół, UWC i ich rodziców, mającą na celu następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a) zrzeszanie byłych i obecnych studentów i nauczycieli Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;
b) przeprowadzenie ogólnopolskiej kwalifikacji stypendialnej do Szkół Zjednoczonego Świata oraz innych szkół współpracujących z Towarzystwem;
c) gromadzenie środków w celu fundowania stypendiów w szkołach Zjednoczonego Świata oraz finansowania kosztów dojazdu i kieszonkowego stypendystom o trudnej sytuacji materialnej;
d) prowadzenie działań mających na celu zorganizowanie Szkoły Zjednoczonego Świata w Polsce;
e) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzację edukacji w Szkołach Zjednoczonego Świata i innych szkołach na poziomie średnim i wyższym;
f) upowszechnienie idei tolerancji, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzone działania:
Działalność Towarzystwa skierowana jest z jednej strony do uczniów Liceów Ogólnokształcących, jako potencjalnych kandydatów do szkół UWC, z drugiej - do wszystkich Polaków, którzy zechcą wesprzeć finansowo edukacyjne ambicje tej młodzieży, podejmującej naukę w szkołach UWC.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!