• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000130031

Formularze PIT 2017/2018 dla Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego, Członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000130031.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz wyrównywanie startu dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:
- upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem,
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy, patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowywujących dzieci.

Prowadzone działania
Pedagog rodzinny w systemie środowiskowej opieki nad dzieckiem - odbiorcy: rodzice wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych TPD i pedagodzy rodzinni.
Wychowawca podwórkowy w systemie pracy środowiskowej - odbiorcy: dzieci i młodzież z terenu Warszawy i 15 powiatów woj. mazowieckiego.
Program pomocy postpenitencjarnej "Tęcza" dla wychowanków ognisk - odbiorcy: rodzice i wychowankowie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.
Szkolenia interdyscyplinarne - odbiorcy: pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy szkolni i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.