• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000134759

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Św. Jana Bożego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000134759.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
- wspieranie i promocja działalności Szpitala Św. Jana Bożego i innych współpracujących ze Szpitalem Zakładów Opieki Zdrowotnej;
- wspieranie nowoczesnych metod leczenia, działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia;
- wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie i finansowanie:
- seminariów, konferencji, odczytów, sympozjów dotyczących wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych w tym nowoczesnych metod leczenia;
- stypendiów i nagród dla wyróżniającej się kadry medycznej Szpitala;
- innych form działalności na rzecz ochrony zdrowia.
2) Finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczenia usług medycznych, a także zaplecza dydaktyczno-naukowego Szpitala;
3) Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w tym przede wszystkim z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.