• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000135261

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000135261.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
"Nikt nie rodzi się tylko dla siebie"

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka powyższe słowa przyjęła za swoje motto wierząc, że powinnością każdego człowieka jest działanie na rzecz innych.

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i nieprzerwanie od 1989 roku działa na rzecz Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych na zakup najnowocześniejszej aparatury i sprzętu medycznego oraz stwarzanie warunków rozwoju naukowego kadry medycznej w oparciu o najlepsze światowe wzorce i najnowsze badania. Działania Fundacji pomagają Instytutowi utrzymywać wysoki poziom usług.

Cele statutowe:
1. Celem Fundacji jest pomoc dzieciom chorym, znajdującym się pod opieką i na leczeniu w IPCZD, działalność na rzecz wyposażenia IPCZD w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy IPCZD.
2. Fundacja w swojej działalności kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami humanitaryzmu.
3. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w następującym przedmiocie:
1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD.
2. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
3. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w następującym przedmiocie:
1. Organizowanie szkoleń i wykładów.
2. Ochrona i promocja zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!