• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000135638

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Dobroczynne "Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000135638.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Zelowskiego Funduszu Lokalnego jest:
1. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie dobroczynności
2. Stworzenie procedur związanych z darowiznami i zarządzaniem trwałą pulą środków w celu sfinansowania potrzeb społecznych np.:
- pomoc uzdolnionej młodzieży i dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej
- osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM" obecnie współpracuje z: Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją im. Stefana Batorego, realizując następujące programy: Zelowski Fundusz Stypendialny i Działaj Lokalnie. Zelowski Fundusz Stypendialny pomaga w formie stypendiów naukowych szczególnie uzdolnionej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej, zamieszkującej teren Gminy Zelów, a program Grantowy Działaj Lokalnie ma na celu wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego na terenie 3 powiatów: bełchatowskiego, łaskiego i wieluńskiego - woj. łódzkie.

Aby Stowarzyszenie mogło sprawnie realizować misję, podejmuje działania w celu pozyskania środków na realizację programu Zelowski Fundusz Stypendialny i Działaj Lokalnie oraz powiększenie Kapitału Żelaznego, który jest nienaruszalny. Stowarzyszenie obecnie posiada Kapitał Żelazny w wysokości 430.000,00 zł, ulokowany na korzystnych lokatach bankowych.