• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000136524

Formularze PIT 2017/2018 dla Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000136524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu;
- wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia;
- współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, przedstawicielami nauki poprzez realizację wspólnych projektów, programów, badań naukowych, wymianę informacji;
- współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
- wspieranie współdziałania członków Stowarzyszenia z jednostkami zajmującymi się finansami publicznymi i prawem podatkowym;
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
- organizowanie dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji;
- działalność wydawniczą;
- inne działania zbieżne z podstawowymi celami Stowarzyszenia;
- ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i instytucjami;
- współpracę z przedstawicielami praktyki w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, poprzez wspólne działania w stałych komisjach, sekcjach przedmiotowych i oddziałach Stowarzyszenia oraz poprzez wymianę doświadczeń podczas dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych;
- wspieranie środowiska studenckiego zainteresowanego organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych Stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska studenckiego w tym zakresie.

Prowadzone działania
Badania w zakresie finansów publicznych i prawa podatkowego. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących tych dziedzin na terenie Polski oraz krajów, których przedstawiciele są członkami stowarzyszenie (kraje Europy Środkowej i Wschodniej). Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym samym zakresie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!