• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000138202

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Tacy Sami

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000138202.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a w szczególności osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej i kulturalnej osobom, organizacjom i stowarzyszeniom;
2. organizację wyjazdów w kraju i zagranicę, spełniających cele statutowe Fundacji;
3. popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych;
4. pomoc w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
5. propagowanie przedsięwzięć dla niepełnosprawnych w internecie oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do internetu jak największej rzeszy niepełnosprawnych;
6. dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego;
7. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych.;
8. popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne;
9. dofinansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
10. dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kolonie i obozy w kraju i zagranicą;
11. dofinansowanie leków dla osób chorych;
12. fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków;
13. przyznawanie certyfikatów lub znaków z hasłem fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!