• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000139899

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000139899.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Towarzystwa jest inicjowanie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich działów nauki ze szczególnym uwzględnieniem badań regionalnych, a także organizowanie i rozwijanie życia naukowego na Lubelszczyźnie. W działalności tej Towarzystwo kieruje się w szczególności dążeniem do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W stosunku do organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Nauk i społeczeństwa Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń oraz osiągnięć lubelskiego ośrodka naukowego.

Powyższe cele Towarzystwo osiąga przez:
1) organizowanie posiedzeń,
2) ułatwianie współpracy i łączności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami naukowymi oraz pracownikami nauki,
3) publikowanie wydawnictw naukowych,
4) tworzenie w razie potrzeby zespołów naukowo-badawczych,
5) inicjowanie i organizowanie badań naukowych, zwłaszcza badań regionalnych,
6) popularyzowanie osiągnięć naukowych,
7) współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów pomiędzy placówkami naukowymi i pracownikami nauki a organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz oświatowymi,
8) prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, w tym Internetu,
9) urządzanie cyklicznych posiedzeń naukowych, odczytów i wykładów,
10) podejmowanie akcji popularyzujących problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę oraz tradycje narodowe,
11) roztaczanie opieki nad zabytkami sztuki i historii, pomnikami przyrody oraz nad środowiskiem biologicznym człowieka, działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
12) inicjowanie i organizowanie czynów społecznych oraz przyjmowanie darów (zapisów) od osób fizycznych i prawnych - na rzecz Towarzystwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!