• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000144719

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Lions Club "Jantar"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000144719.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
a) Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia,
b) Promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej,
c) Aktywny udział w tworzeniu dóbr kulturalnych i socjalnych swojego środowiska,
d) Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niesprawnych, sierot i potrzebujących,
e) Zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego służenia ich środowisku oraz wzajemnej pomocy,
f) Popieranie efektywności i promowanie wysokich etycznych norm i wzorców w działalności gospodarczej, wykonywaniu zawodu, służbie publicznej i przedsięwzięciach prywatnych członków Klubu,
g) Prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu naturalnego środowiska i zapobieganiu jego degradacji,
h) Tworzenie forum dla członków Klubu do swobodnej dyskusji we wszystkich sprawach publicznych,
i) Łączenie członków Klubu więzami przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia,
j) Czerpanie satysfakcji i przyjemności ze spotkań we własnym gronie.

Prowadzone działania:
2006r. - kupno samochodu dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dziecięce w Szczecinie.
2007r. - budowa Pracowni Mammografii Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Nowotworowych w Szczecinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!