• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000146940

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Alzheimerowska - Wspieranie Diagnostyki, Leczenia, Nauki i Dydaktyki w Lecznictwie Państwowym i Prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej i w Krajach Europy Środkowej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000146940.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania, organizacji i wspomagania leczenia choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.
Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania tych chorób. Organizowanie spotkań z opiekunami chorych.
Organizowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i terapeutycznej stosowanej w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.
Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działania Fundacji oraz Ośrodków Alzheimerowskich. Inspirowanie świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Ośrodków Alzheimerowskich, w tym: wspieranie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie w zakresie świadczenia pomocy finansowej na wyposażenie, rozbudowę modernizację Ośrodka.
W ramach swojej działalności statutowej zamierzamy rozpocząć akcję pomocy w zakupie leków. Pomoc skierowana będzie głównie do osób starszych chorych na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.Pomoc ta uzależniona jednak będzie od wielkości środków finansowych Fundacji.
Z dniem 10 grudnia 2013r. uruchomiono program pomocy w zakupie leków chorym na chorobę Alzheimera.

W planach Fundacji organizacja świetlicy dziennego pobytu dla chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!