• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000147232

Formularze PIT 2017/2018 dla Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000147232.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy. Działania nasze nakierowane są na wykorzystanie osobowości prawnej jaką daje formuła stowarzyszenia do organizowania różnych form terapii dla osób dotkniętych problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnienia czasu po terapii.

Prowadzone działania
Organizujemy spotkania w Klubie Byłego Pacjenta, są to zajęcia dla osób uzależnionych po podstawowej terapii uzależnień. Prowadzi je terapeuta uzależnień.
Terminy spotkań: poniedziałek, środa, piątek. Zajęcia rozpoczynają się o 18:00 i trwają do 20:00.
Miejsce: Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul. Powstańców Śląskich 10; 59-220 Legnica.

Organizujemy wyjazdowe maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!