• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000148358

Formularze PIT 2017/2018 dla Rotary Klub Poznań - Starówka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000148358.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) Prowadzenie działalności charytatywnej
2) Niesienie pomocy ludziom w życiu codziennym
3) Szerzenie przyjaźni jako okazji do tego by okazać się użytecznym dla innych ludzi
4) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu zrozumienia dla wszystkich narodów
5) Szerzenie pokoju wśród ludzkości
6) Wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku między ludźmi,
7) Wspieranie osób fizycznych, instytucji i organizacji na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Prowadzone działania
1) Finansowanie dostępu do internetu dla dziecka chorego na postępujący zanik mięśni
2) Zakup minibusu dla szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w Mosinie
3) Zakup pulsoksymetru mózgowego dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej A.M. w Poznaniu obsługującej trzy województwa z północno-zachodniej Polski
4) Wsparcie klubu piłkarskiego w Kiekrzu pod Poznaniem
5) Zakup książek dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu
6) Finansowanie wyjazdy stypendialnego na semestr do UK dla wyróżniającego się studenta
7) Konkurs projektów pomocowych dla wielkopolskich organizacji charytatywnych