• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000149736

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Tęczowy Dom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000149736.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz środków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, leczniczo-rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
Integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.
Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Prowadzone działania
Fundacja koncentruje aktualne działania na programie powstania ośrodka wsparcia z możliwością pobytu całodobowego w podwarszawskiej miejscowości Milanówek.
Odbiorcami tych działań będzie młodzież i osoby dorosłe niewidome i słabowidzące ze złożonymi niepełnosprawnościami, którzy nigdy nie będą funkcjonować samodzielnie jak również nigdy nie podejmą pracy zawodowej. Fundacja tworzy i będzie realizować swój program z myślą o specjalnej grupie beneficjentów - niewidomej młodzieży obarczonej dodatkową niepełnosprawnością, która po ukończeniu 25lat nie może przebywać w ośrodkach szkolno-rehabilitacyjnych jak również nie chce i nie może być pozbawiona kontaktów z otoczeniem, rehabilitacji i godnych warunków życia. Zgłoszenia o potrzebujących napływają do fundacji z różnych miejscowości w Polsce.