• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000156906

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000156906.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowania działań, mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń, a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.

Aktualne działania:
- organizowanie wystawy "Losy deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej",
- organizowanie oprawy informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie
- prowadzone są prace rewitalizacyjne cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W dniu 2 maja 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie cmentarza, z udziałem gości z Niemiec i Rosli. Przygotowana została na tę okoliczność wystawa fotograficzna "Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej"
- realizowanie imprez, spotkań i wycieczek rekreacyjno-integracyjnych pod hasłem "Poznajemy gminy naszego powiatu",
- zorganizowano wystawę "Na nieludzkiej ziemi-Charków, Katyń, Miednoje".

Odbiorcami powyższych przedsięwzięć są mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, młodzież szkolna oraz turyści odwiedzający nasz region.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!