• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000157112

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Turystyki Rowerowej "Cyklista"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000157112.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem działania TTR "CYKLISTA" jest popularyzowanie turystyki rowerowej, organizowanie rajdów rowerowych, krajowych i zagranicznych, ochrona środowiska naturalnego, propagowanie budowy ścieżek rowerowych i wytyczanie szlaków dla potrzeb turystyki rowerowej. Popularyzujemy wiedzę o Unii Europejskiej i akcesji Polski w struktury unijne. Towarzystwo ma zasięg ogólnopolski, a jego członkami mogą być również obcokrajowcy.

Prowadzone działania
Obecnie TTR "CYKLISTA" skupia 120 osób w wieku od 8 do 78 lat z Małopolski i Śląska. W sezonie 2008 braliśmy udział w ponad siedemdziesięciu imprezach rowerowych, z czego połowę zorganizowaliśmy samodzielnie. Dużą popularnością cieszyły się Rodzinne Rajdy Rowerowe organizowane w miastach Podbeskidzia. Do najbardziej udanych należały wyprawy na Węgry, na Bornholm, Litwę, Ukrainę, do Rzymu, do Brukseli W latach poprzednich byliśmy w Niemczech, Austrii, Czechach i Rumunii. Od wielu lat jeździmy na Słowację i na Węgry. Zorganizowaliśmy czterokrotnie Rowerowy Rajd Wisły. Organizujemy wiele rajdów w kraju i za granicę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!