• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000158292

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Wychowanie dla Przyszłości"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000158292.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży oraz troska o ich wszechsrtony i harmonijny rozwój w scisłej relacji z rodziną i nauczycielami
1. Edukacja i wychowanie - wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
2. Ochrona i promocja zdrowia
3.Pomoc społeczna
4.Promocja zatrudnienia
5. Działania na rzecz integracji europejskiej
6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja
7. Badania w zakresie - analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
ną.

Prowadzone działania:
-prowadzenie CENTRUM ROZWOJU DZIECKA "Żyrafka" (dzieci 2,6 - 6lat) w o oparciu o program "Klucz do Uczenia się"
-prowadzenie szkoleń dla młodzieży, młodych rodziców, nauczycieli,prowadzenie warsztatów o charakterze wychowawczo-profilaktycznym takich jak:
"Porozumienie bez Przemocy" dr. Marschalla Rosenberga
"Strażnicy Uśmiechu"prof.Nady Ignjatović-Savić
"Przyjaciele Zippiego"
"Szkoła dla Rodzicow i Wychowwców"
Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP -jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!