• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000159282

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja AMF Nasza Droga

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000159282.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działania w ramach trzech programów:
Program stypendialny "Daję, abyś i Ty dawał"
Program Wakacyjny "Lato czeka"
Program Pomocy "Tu i teraz"

Prowadzone działania
Program Stypendialny - obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów. Brana pod uwagę jest nie tylko sytuacja materialna, ale również wyniki w nauce oraz zainteresowania kandydatów. Oprócz pomocy materialnej najważniejsze jest długofalowe umacnianie osobowości poprzez: systematyczne comiesięczne spotkania z młodzieżą, praca rozpoznawcza wychowawców, poznawanie środowiska domowego, częste kontakty ze szkołami, rozmowy z nauczycielami i stypendystami, pomoc zdrowotna, opieka lekarska i stomatologiczna, warsztaty z psychologiem, cykle spotkań z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych, poznawanie historii i kultury najbliższego regionu,zwiedzanie ojczystego kraju oraz w miarę możliwości krajów sąsiednich, zachęcanie młodzieży do działania na rzecz innych i najbliższego otoczenia.
Program Wakacyjny "Lato czeka" - realizowany jest z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dotkniętych problemami zdowotnymi, finansowymi lub społecznymi. Do tej pory na kolonie organizowane przez Fundację wyjechało ponad 1500 dzieci.
Program Pomocy "Tu i teraz" - obejmuje wiele różnych działań. Niektóre mają charakter systematyczny, jak np. dożywianie dzieci w szkołach czy współpraca z ośrodkami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi. Niektóre działania dotyczą sytuacji, których nie można przewidzieć. Pomagamy w miarę możliwości, w przypadkach indywidualnych, jak również staramy się wspierać szkoły, organizować spektakle i koncerty oraz rozwijać plastyczne zainteresowania młodych ludzi.