• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000164834

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Sezam"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000164834.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Powołaliśmy nasze Stowarzyszenie, aby: zorganizować i prowadzić bank informacji dotyczących osób autystycznych z Grudziądza i okolic; poszukiwać (następnie prowadzić) sposobów zintensyfikowanej terapii osób autystycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną i doświadczenie osobiste; organizowanie różnych form terapii i wspomagania rozwoju dziecka i młodzieży z autyzmem; współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem katolickim, innymi organizacjami społecznymi a także placówkami, osobami fizycznymi; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami, ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą zajmującymi się problemami autyzmu; udzielanie pomocy autystom będącym ofiarami lub sprawcami wypadków; pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych; wspomaganie rodzin dzieci z autyzmem, artykułowanie potrzeb tych rodzin, wspomaganie tych rodzin - grupy wsparcia, itp.

Terytorium naszego działania jest miasto Grudziądz i okolice, tj. Salno, Piątkowo, Partęczyny, Piaski, Jakubowo, skąd są nasze dzieci i rodzice tych dzieci. Do tej pory skupiliśmy się na: pozyskiwaniu sympatyków, zapaleńców, którzy pomogli nam się zorganizować w stowarzyszenie; naświetleniu istnienia problemu rodzin dzieci z autyzmem władzom lokalnym i oświatowym; współpraca z tymi władzami, z mediami lokalnymi, pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami osób z autyzmem w Polsce; m.in. zaprosiliśmy osoby z Poznania i Gdańska, aby przedstawiły nam, jak wygląda pomoc dzieciom autystycznym w tych miastach; kontaktowaliśmy się w tej sprawie z KTA w Toruniu, mamy namiary do Krakowa, Warszawy i Olsztyna. Trzeba będzie na coś się zdecydować. Pomagamy dzieciom poprzez oddziaływania wolontarystyczne, wiemy, że rodzice mogą zabiegać o specjalistyczne usługi opiekuńcze z MOPR-u dla swoich pociech.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!