• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169602

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169602.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele statutowe:
- Wydawanie publikacji, inspirowanie prac naukowych, organizowanie wystaw, odczytów itp.
- Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych, wspomaganie i koordynacja poczynań różnych ośrodków, grup i osób w kraju i zagranicą związanych z dziełem Witolda Lutosławskiego.
- Wspieranie działań mających na cel utworzenie muzeum Witolda Lutosławskiego.
- Podejmowanie działań dla zapewnienia ochrony prawnej dzieł Witolda Lutosławskiego.
- Przyznawanie Nagrody im. Witolda Lutosławskiego.

Prowadzone działania w 2014 roku:
- cykl trzech koncertów zatytułowanych "Muzyka w okupowanej Warszawie" w Filharmonii Narodowej w dniach 12-14 września 2014;
- wydanie albumowe „Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków” autorstwa Elżbiety Markowskiej oraz dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek;
- przygotowanie kolejnych edycji Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch" z programem opartym głównie na muzyce XX wieku i najnowszej;
- inicjowanie wykonywania utworów Witolda Lutosławskiego przez uznanych artystów z kraju i zagranicy;
- ukazanie twórczości Witolda Lutosławskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, w kontekście sztuki międzynarodowej;
- przedstawienie wyjątkowej oferty kulturalnej dla osób w różnym wieku: zarówno koncertów dla dojrzałych melomanów i znawców, jak i dla najmłodszych dzieci (organizacja minifestiwalu da dzieci "Łańcuszek" w ramach każdej edycji festiwalu "Łańcuch").
- Wydanie książki "Lutosławski o muzyce. Pisma zebrane kompozytora" w red. Zbigniewa Skowrona.
- przygotowanie kolejnej edycji zainicjowanego w 2013 roku Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego planowanego w odstępach pięcioletnich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!