• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000171806

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000171806.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele naszej działalności wypływaja ze Statutu. Obejmują one m.in.:
- Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie kultury,
- Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju moralnego, społecznego, kulturalnego swoich członków,
- Rozwój i stałe podnoszenie poziomu umiejętności muzycznych i społecznych,
- Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym parafii, miasta i gminy,
- Popularyzacja kultury muzycznej i śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
- Reprezentowanie miasta, parafii w imprezach kulturalnych.

Prowadzone działania:
1. Coroczne wakacyjne warsztaty muzyczne połączone z wypoczynkiem (2003 - Troki k/Wilna, 2004 - Żółkiew k/Lwowa, 2005 - Kętrzyn, 2006 -Żegiestów Zdrój, 2007 - Janów Podlaski, 2008 - Ustroń,2009- Rabka,2010-Sokołowsko, 2011-Krynica Morska, 2012-Biskupin, 2013-Myczków, 2014-Puszczykowo),- od 2008r. na wyjazdy wakacyjne zabieramy ze sobą też ok 50 dzieci niezwiązanych z organizacją
2. Integracyjne warsztaty zimowe- (2011-Bodzentyn, 2012- Zamość,2013-Kałków)
3. I miejsce na Hosanna Festiwal w Siedlcach w 2004r. (w 2003-2011 zawsze miejsca I, II, III lub wyróżnienie, 2012 -Gran Prix),
4. II miejsce na XVI Festiwalu Piosenki Religijnej w Markuszowie,
5. III miejsce w kategorii zespoły na II Ogólnopolskim Festiwalu twórczości chrześcijańskiej KAIROS w Warszawie w 2007r
- Przygotowanie programu związanego z rocznicą śmierci Jana Pawła II wraz z KSM w 2006, 2007,2008
6. I miejsce na XIX Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach-2013
7. Wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach 2004, II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach 2005,
8. Coroczny udział w: Dniu Godności organizowanym przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Muzycznych Mikołajkach w MGCK w Rykach, Jarmarku Bożonarodzeniowym Powiatu Ryckiego,
9. Cykliczne szkolenia w ramach Kursu Wolontariatu w Centrum Wolontariatu w Lublinie W Konkursie Barwy Wolontariatu 2007 Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w kategorii „inicjatywy młodzieżowe”
10. Systematyczna posługa wolontariatu na rzecz w przedszkolach samorządowych oraz w ośrodku dla niepełnosprawnych.
11. Stała współpraca z parafialnym zespołem charytatywnym oraz diecezjalną Caritas,
12. Systematyczna posługa wolontariuszy na rzecz potrzebujących,
13. Pomoc wolontariuszy w świetlicy środowiskowej,w której codziennie w zajęciach uczestniczy ok. 20 dzieci.
14. Coroczna akcja bezpłatnego rozliczania PIT-ów w zamian za przekazanie 1% na rzecz organizacji
15. Festyny: "Dzień Dobrego Klimatu"-2008, Piknik Rodzinny -2009, Sobotnie popołudnie z "Niebieskimi Owieczkami"-2011, Niebieska Niedziela -X urodziny Stowarzyszenia-2013
16. Koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II-2014
17. Udział w Warsztatach Gospel (dwukrotnie) organizowanych w MCK w Puławach
18. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, szkołami, parafią...

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!