• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000174002

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Dajmy Szansę"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000174002.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja realizuje swoje zadania poprzez:
a) Rozpoznawanie i eliminowanie zjawisk patologicznych niszczących więzy rodzinne;
b) Pomoc terapeutyczną i psychologiczną rodzinie;
c) Aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
d) Przygotowanie i wspieranie małoletnich z rodzin zaniedbanych i patologicznych w wejściu w "dorosłe życie" po ukończeniu 18-stu lat;
e) Wyrównywanie szans rozwoju dzieci zaniedbanych i z rodzin patologicznych;
f) Promocję postaw pro-społecznych wśród dzieci zaniedbanych i rodzin patologicznych;
g) Promocję właściwego stylu życia, propagowanie i umożliwianie rozwijania zainteresowań;
h) Wspieranie osób zdecydowanych zerwać z uzależnieniem i pomoc w ułożeniu nowego życia w trzeźwości;
i) Wspieranie rodzin posiadających osoby uzależnione wśród bliskich;
j) Wspomaganie rozwoju zaniedbanych wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja aktualnie realizuje następujące programy:
1. Pomoc wolontariuszy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych:
- pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych,
- zaszczepianie i rozwijanie zainteresowań;
2. Aktywizacja młodzieży poprzez wyjazdy wolontariackie w ramach programów UE:
- krótkoterminowe dla młodzieży szkolnej,
- długoterminowe dla młodzieży pozostającej bez pracy.

Prowadzimy klub-świetlicę internetową "Internet C@ffe".