• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000178336

Formularze PIT 2017/2018 dla Wolontariat Św. Eliasza

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000178336.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem naszej działalności jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie i każda działalność podejmowana przez nasz wolontariat, pośrednio lub bezpośrednio służy temu celowi. Realizujemy go również poprzez współpracę z innymi instytucjami o profilu charytatywnym. Bardzo ważnym założeniem, które staramy się wprowadzać w życie, jest budowa "wspólnoty ludzi dobrej woli". Wspólne spotkania, rozmowy i dyskusje, kursy formacyjne i zabawa, pomagają nam w budowaniu takiej właśnie wspólnoty, jak również w propagowaniu idei wolontariatu. Z roku na rok rośnie liczba wolontariuszy, którzy idą do potrzebujących niosąc uśmiech, zwalczając zwątpienie i wzmacniając nadzieję na lepsze jutro. Jednak jest nas wciąż za mało, bo liczba biednych i potrzebujących rośnie z dnia na dzień.

Prowadzone działania:
1. Działalność w szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie:
- karmienie niepełnosprawnych,
- ubieranie samotnych i pomoc bezdomnym,
- rozmowa z chorymi - odwiedziny,
- organizacja czasu wolnego chorym.
2. Działalność w szpitalu im. Św. Ludwika (pediatria) w Krakowie:
- rozmowa z chorymi dziećmi,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom.
3. Pomoc w Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt:
- pomoc w nauce,
- korepetycje,
- organizowanie pomocy materialnej.
4. Pomoc biednym i samotnym, przygotowywanie paczek żywnościowych.
5. Opieka nad osobami samotnymi i chorymi w domach.
6. Promocja kulturalna - organizacja Plebiscytu Miłosierny Samarytanin Roku.
7. Kursy formacyjne dla wolontariuszy.
8. Kursy języków obcych.
9. Okolicznościowe akcje charytatywne.
10. Organizowanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.
11. Pomoc Polonii na Ukrainie.