• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000179266

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000179266.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele statutowe Stowarzyszenia:
- Propagowanie wiedzy o Gminie Dmosin, poprzez nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami społecznymi.
- Pozyskiwanie środków niezbędnych do realizowania celów Stowarzyszenia.
- Zorganizowanie zespołu folklorystycznego oraz imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych.
- Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
- Niesienie pomocy finansowej i materialnej ludziom najbardziej potrzebującym z tereny Gminy Dmosin oraz tworzenie miejsc pracy dla ludzi bezrobotnych.
- Wspomaganie rozwoju i działalności służby zdrowia na terenie Gminy Dmosin.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie powołało i prowadzi zespół folklorystyczny „Mrożanie”, który jest podzielony na 2 grupy - dziecięcą 20 osób i dorosłych 20 osób. W ramach zespołu działa także 10 osobowy chór, a całości dopełnia 4 osobowa kapela ludowa.
Stowarzyszenie zatrudnia 2 instruktorów (tańca i muzyki) do prowadzenia zespołu „Mrożanie”. Mrożanie już kilkanaście razy występowali na terenie woj. Łódzkiego prezentując folklor łowicki, rzeszowski, krakowski, a także rosyjski i unikalną grę na drewnianych rosyjskich łyżkach. Stowarzyszenie planuje, aby zespół „Mrożanie” wziął udział w festiwalach zespołów folklorystycznych w Rzeszowie, Kazimierzu, Łowiczu, w kwietniu ma odbyć się spotkanie zespołu z Polonią w Warszawie.
Następnym ważnym celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność charytatywna. W pomoc charytatywną dla najuboższych w Gminie Dmosin jest stale społecznie zaangażowanych i odpowiedzialnych 6 członków Stowarzyszenia oraz wolontariusze z każdego sołectwa Gminy. Tego rodzaju działalnością objętych jest 500 osób. Pomoc przekazywana jest w formie paczek żywnościowych, ubraniowych, wyposażenia mieszkań. Do najbiedniejszych i chorych dociera także pomoc lekarska i zaopatrzenie w leki, przede wszystkim dla tych osób, które nie są objęte refundacją z NFOZ.
Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Edelmana w Łodzi z Fundacją Banku Żywnościowego w Łodzi. Fundacja Edelmana prowadzi unijny program PEAD, w ramach którego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej podpisało porozumienie z Fundacją i otrzymuje 3kg żywności miesięcznie na każdego podopiecznego.
Stowarzyszenie organizuje również wiele innych imprez okolicznościowych integrujących społeczność lokalną. Każda uroczystość gromadzi około 200 osób. Tradycją stało się już: choinki dla dzieci, zabawy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dożynki, opłatek dla podopiecznych oraz uroczyste spotkania ze sponsorami.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej współpracuje z Urzędem Gminy Dmosin, Kołem Gospodyń Wiejskich w Nagawkach. Nieocenioną pomocą i zaangażowaniem służy Stowarzyszeniu lekarz rodzinny Pan Jerzy Nowak.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!