• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000180857

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000180857.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie:
- współpracuje i wspiera zadania statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi (Szkoły dla Słabo Widzących i Niewidomych)
- zapewnia ciągłą i systematyczną opiekę rehabilitacyjną (w tym tyflopedagogiczno - psychologiczną) osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
- podejmuje działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok
- propaguje idee rehabilitacji niepełnosprawnych wzrokowo
- współpracuje z innymi organizacjami i organami o podobnych celach
- organizowanie turystyki, rekreacji, turnusów rehabilitacyjnych i działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych
- prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną dla osób z uszkodzonym wzrokiem
- wspiera i kreuje inicjatywy oparte na działaniach proekologicznych oraz na rzecz integracji europejskiej
- podejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspiera ich rodziny
-prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi.

Prowadzone działania:
1. Udzielanie pomocy dzieciom słabowidzącym.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju.
3. Porady lekarskie - okulista, rehabilitant.
4. Organizowanie / współorganizowanie wyjazdów, wycieczek, imprez okolicznościowych.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!