• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000193945

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Dialog - Współpraca - Rozwój

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000193945.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Misją Stowarzyszenia DWR jest angażowanie mieszkańców regionu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, debaty nad przyszłością obszaru przygranicznego oraz czynny udział w deskusji nad kierunkami rozwoju Unii Europejskiej z punktu widzenia mieszkańców "Regionu Odry".

Prowadzone działania:
Wsparcie merytoryczne i promocyjne Stowarzyszenia Gmin Lubuskie Trójmiasto, prace nad przygotowaniem strategii rozwoju dla tego Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy szczegółowy projekt, który zaangażuje w prace przygotowawcze na rzecz strategii różne srodowiska regionalne: od naukowców, przedsiębiorców, samorządowców do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Prowadzimy platformę internetową: www.lubuskietrojmiasto.pl, przy wsparciu FIO.
Kontynuacja wydawania miesięcznika PULS, organizacja debat publicznych na temat dotyczące rozwoju regionu.
Realizuejmy projekt "Społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym" przy współpracy partnerskiej z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego. Realizujemy projekty z funduszy unijnych. Zrealizowaliśmy dwie edycje Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego.