• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000197078

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000197078.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem podstawowym naszego Stowarzyszenia jest nieodpłatna opieka medyczna, psychologiczna i duchowa dla dzieci z chorobami nowotworowymi, metabolicznymi i genetycznymi. Pomoc ta jest realizowana w hospicjum domowym dla dzieci.
Współpraca i wszechstronna pomoc opiekuńcza i edukacyjna dla rodzin chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Działalność promocyjna i edukacyjna o potrzebach chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin wśród społeczności lokalnej i w mediach (prasa, radio, telewizja).

Prowadzone działania:
Realizacja domowej opieki hospicyjnej dla dzieci przez zespół hospicyjny w ramach wolontariatu.
Uczestnictwo Stowarzyszenia w imprezach i akcjach organizowanych przez władze m. Radomia w celach promocyjnych oraz zbierania funduszy na bieżącą działalność.
Uczestnictwo w różnego rodzaju projektach i grantach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!