• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000198114

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Teatralne A Part

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000198114.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Teatralne A PART (Teatr A PART) jest niezależną organizacją teatralną, powstałą w 2004 roku w Katowicach, założoną i kierowaną przez Marcina Hericha, reżysera i organizatora przedsięwzięć teatralnych, wcześniej związanego m.in. z działalnością nieistniejącego już katowickiego Teatru Cogitatur. Przede wszystkim jednak Teatr A PART jest grupą teatralną, realizującą autorskie przedstawienia i widowiska. To niewerbalny teatr narracji wizualnej, metafory i symbolu, operujący szeroką gamą środków teatralnych i chwytów scenicznych. Twórców teatru interesuje w przekazie teatralnym to, co niewerbalizowalne, zawarte w emocjach, popędach i tajemnicach egzystencji: imponderabilia.

W pracach Teatru A PART od początku do teraz stale uczestniczą:
Katarzyna Pryc - aktorka i organizatorka działań kulturalnych, przez kilkanaście lat współtworzyła większość działań artystycznych i organizacyjnych Teatru Cogitatur, współzałożycielka Teatru A PART, wiceprezes Stowarzyszenia Teatralnego A PART;
Monika Wachowicz - aktorka, tancerka i instruktor teatralny, współzałożycielka kobiecej grupy teatralnej KoME, współpracuje także m.in. z duńskim teatrem Cantabile 2, wiceprezes Stowarzyszenia Teatralnego A PART.

Z Teatrem A PART stale współpracują aktorzy:
Maria Katarzyna Gliwa - aktorka i śpiewaczka, teatrolog, przez wiele lat związana wcześniej z nieistniejacym już katowickim Teatrem GuGalander;
Aleksandra Janus - aktorka, związana wcześniej z będzińskim Teatrem Treści Przenośnych;
Joanna Pyrcz - aktorka, adeptka Teatru Cogitatur, wychowanka Teatru A PART;
Natalia Kruszyna - aktorka, historyk sztuki i pedagog, przez wiele lat zwiazana wcześniej z nieistniejącym już katowickim Teatrem GuGalander i później m. in. z Teatrem Gry i Ludzie w Katowicach;
Maciej Dziaczko - aktor i pedagog, specjalista oświetlenia sceny, wcześniej związany z nieistniejącym już katowickim Teatrem Cogitatur, obecnie współpracuje także m. in. z Teatrem Porywacze Ciał z Poznania i katowicką grupą performerską Suka Off;
Jakub Kabus - mim, aktor, muzyk i instruktor teatralny, wcześniej związany m.in z Teatrem Migreska w Tychach;
Cezary Kruszyna - aktor i organizator przedsięwzięć teatralnych, przez wiele lat zwiazany wcześniej z nieistniejącym już katowickim Teatrem GuGalander i później m. in. z Teatrem Gry i Ludzie, obecnie występuje także w przedstawieniach Teatru Korez w Katowicach;
Dariusz Piotrowski - aktor i technik w przedstawieniach plenerowych Teatru A PART;
Marek Radwan - aktor i pedagog, wcześniej - przez ponad dwadzieścia lat - związany z nieistniejacym już katowickim Teatrem Cogitatur;
Lesław Witosz - aktor, wcześniej związany z nieistniejącym już katowickim Teatrem Cogitatur, wychowanek Teatru Cogitatur.

Z Teatrem A PART współpracowali lub współpracują nadal także m.in. aktorzy Joanna Chwastek, Marta Kadłub, Agnieszka Kołodyńska, Karolina Pietrzykowska, Barbara Prądzyńska, Marta Waszkielewicz, Michał Grzybczak, Adam Janeczko, Marcin Kuszej, Leszek Małyszek, aktor i reżyser Marcin Liber, aktorka i reżyser Joanna Grabowiecka, aktor i reżyser Jose Iglesias, reżyser Nullo Facchini, reżyser Krzysztof Korwin-Piotrowski, plastycy i performerzy Dorota Kleszcz, Sylwia Lajbig, Arti Grabowski, Piotr Węgrzyński, plastyk Jolanta Wozimko, choreografka Katarzyna Aleksander-Kmieć, fotograficy Arkadiusz Ławrywianiec, Anka Sielska, Rafał Pudło, Jacek Lidwin, Cezary Pomykało, muzyk Mirosław Matyasik.

Głównymi obszarami działań Teatru A PART są:
- produkcja, promocja i prezentacja autorskich przedstawień teatralnych w kraju i za granicą (w repertuarze Teatru A PART są obecnie trzy duże przedstawienia plenerowe w reżyserii Marcina Hericha: Femina v.2, El Nino i Faust, spektakl sceniczny Zwykłe potrzeby, dwa projekty solowe: Klepsydra i Kołysanka oraz najnowsze solo Szkice o Ofelii);
- działalność impresaryjna (promocja i prezentacja działań artystycznych twórców przez
Teatr A PART popieranych, wymiana kulturalna, organizacja zdarzeń artystycznych w Polsce i za granicą, w tym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A PART - o kilkunastoletniej tradycji
- od jego nazwy wzięły nazwę teatr i stowarzyszenie);
- działalność naukowa, popularyzatorska i edukacyjna na obszarze zjawisk teatralnych.

Teatr nie posiada stałej siedziby. Aktualnym miejscem pracy artystycznej członków i współpracowników Teatru A PART są: hala nieczynnego Kina Słońce w Katowicach-Janowie oraz Centrum Kultury Katowice.

Stowarzyszenie jest także producentem i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A PART (wcześniej Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A PART). Do 2011 roku odbyło się 17 edycji imprezy.