• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000201225

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Spółdzielców

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000201225.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Krzewienie idei spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego.
Popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych i międzynarodowego ruchu spółdzielczego.
Krzewienie tradycji spółdzielczości polskiej.
Pobudzanie aktywności społeczeństwa na rzecz rozwoju spółdzielczości.
Przeciwdziałanie wypaczaniu zasad spółdzielczych.
Oddziaływanie na zapewnienia samodzielności i samorządności organizacji spółdzielczych.
Podejmowanie działań na rzecz równoprawnego traktowania spółdzielni w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Prowadzone działania
Współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą, Związkami Spółdzielczymi i Spółdzielniami.
Organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań na których omawiane są aktualne problemy spółdzielczości, dyskutowane wnioski i propozycje zmierzające do rozwoju działalności organizacji spółdzielczych.
Współdziałanie z: ministerstwami i urzędami w zakresie polityki podatkowej, organizacji spółdzielni, likwidacji bezrobocia.
Aktywizowanie członków Stowarzyszenia oraz działaczy spółdzielczych do inicjowania i organizowania w środowisku lokalnym spółdzielni, dostosowanych do potrzeb środowiska.