• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000202357

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000202357.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz medycznych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie oraz niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych intelektualnie, chorych, starszych poprzez formy stacjonarne i pół stacjonarne środowiskowe.
2. Organizacja terapii, wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.
3. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych, doradztwa i konsultacji z zakresu pomocy społecznej.
4. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Propagowanie wolontariatu.
6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Wspieranie inicjatyw Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie służących pełnej realizacji potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, rehabilitacyjnych, medycznych mieszkańców oraz innych potrzeb.
2. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków materialnych i finansów, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Współpracę z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze pomocy społecznej.
4. Inne formy i zakres działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!