• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000202543

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego "Wspólny Cel"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000202543.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i podniesienie jakości więzi społecznych oraz jakości życia mieszkańców Bramek i okolic.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- wspieranie aktywności obywateli,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej,
- wspomaganie przedsiębiorczości, nauki, kultury, edukacji,
- rozwój kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
Sukcesem Stowarzyszenia było zorganizowanie festynu - imprezy plenerowej dla mieszkańców Bramek i okolic.
Organizacja jest w fazie rozwoju. Aktywnie współdziała z przedstawicielami gminy w zakresie tworzenia Programu współpracy gminy z NGO`s.

Organizujemy corocznie dwa dwutygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w czasie wakacji, organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych oraz zajęcia świetlicowe tzw. "soboty".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!