• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000206029

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Pomóż Sobie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000206029.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem naszego Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.
Pomysł utworzenia Stowarzyszenia zrodził się z braku dostrzegania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pokonywanie trudności życia staje się lżejsze przy wsparciu i zrozumieniu osób znajdujących się z podobnej sytuacji. Dlatego Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez poznanie się i niesienie wzajemnej pomocy, wyrównywanie szans, eliminowanie barier, w aktywnym uczestnictwu w życiu społecznym.
Działania, które jako Stowarzyszenie podejmujemy, mają na celu podtrzymanie samodzielności osób niepełnosprawnych, ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Służą temu wspólne spotkania, imprezy, wyjazdy, festyny, jak również spotkania z innymi organizacjami, instytucjami, szkołami. Poprzez swoje działania staramy się także eliminować bariery społeczne, mentalne, uwrażliwiać na problemy osób niepełnosprawnych i na poszanowanie prawa do ich godnego i równego traktowania, ale nie na zasadzie izolacji tylko akceptacji i integracji społecznej, dlatego w Stowarzyszeniu jest miejsce dla każdego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!