• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000209264

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Edukacja - Rozwój - Środowisko

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000209264.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Rok 2004:
1.Organizacja w czerwcu 2004 tygodniowego pobytu uczniów i nauczycieli ze szkoły Noble and Greenough School, USA w Bolechowicach.
2.Realizacja projektu „Promocja polskich doświadczeń związanych z decentralizacją w krajach Azji Centralnej" z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
4.W grudniu 2004 dzięki wsparci finansowemu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, zorganizowaliśmy imprezę sportową dla dzieci "Jesienny dzień sportu w Bolechowicach".

Rok 2005:
1.Realizacja projektu sportowego „Tenis stołowy w Bolechowicach” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,
2.Realizacja projektu upowszechniania kultury „Bolechowice w fotografii” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie ,
3.Realizacja projektu edukacyjno-sportowego „American football-why not” dofinansowanego przez Fundację NIDA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
4.Realizacja projektu edukacyjnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej Bolechowicach” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).
5.Dofinansowanie startu uczniów Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w konkursie Kangur Matematyczny.
6.Zorganizowanie lekcji szachów w Szkole Podstawowej w Bolechowicach.

Rok 2007:
1.Realizacja projektu sportowego „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
2.Realizacja projektu edukacyjnego i upowszechniania kultury „W kuźni talentów - twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.

Rok 2008:
1. Realizacja projektu „Tenis stołowy w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
2. Realizacja projektu „Koszykówka w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
3. Realizacja projektu „Najciekawsze miejsca w naszej Gminie - gra planszowa.” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
4. Realizacja projektu „Ceramika w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów.
5. Realizacja projektu „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Zakup sprzętu.” sfinansowanego w całości ze środków własnych.
6. Realizacja projektów z własnych środków Fundacji: Zajęcia pozalekcyjne w szkole w Bolechowicach: koła turystycznego, koła ekologicznego.
7. Dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów szkoły w Bolechowicach.

Rok 2009:
1. Realizacja projektu "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH - FESTIWAL NAUKI"dofinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2. Realizacja projektu pt: ”The Zabierzów Bugle czyli lokalne wiadomości po angielsku’ dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu English Teaching
3. Realizacja projektu „Młodzieżowe koło dziennikarskie” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów
4. Organizacja ferii zimowych:
- „Na sportowo i wesoło” w Szkole Podstawowej w Bolechowicach” dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie
- Jak zdrowo i wesoło spędzić czas wolny. Ferie na sportowo w Gimnazjum w Zabierzowie” dofinansowanego przez Gminę Zabierzów
5. Realizacja projektów z własnych środków Fundacji: Zajęcia pozalekcyjne w szkole w Bolechowicach: koło turystyczne, koło ekologiczne, koła j. angielskiego, koło ceramiczne, koszykówka, szachy
6. Dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów szkoły w Bolechowicach