• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000209331

Formularze PIT 2017/2018 dla Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000209331.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
DTZSP od 2004 roku tworzy międzynarodową reprezentatywną kolekcję sztuki współczesnej, która powiązana jest z działalnością programową wiodących galerii sztuki współczesnej Wrocławia (BWA Galerie Sztuki Współczesnej, Centrum Sztuki WRO, Galeria Entropia). Kolekcja DTZSP tworzona jest dla demokratycznej instytucji, służącej mieszkańcom Wrocławia i regionu jako miejsce społecznej integracji - dla Muzeum Współczesnego Wrocław.

Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1. zakupy i kolekcjonowanie dzieł sztuki,
2. prowadzenie działalności wystawienniczej,
3. podejmowanie działalności popularyzującej i promującej kulturę i sztukę m. in. przez wystawy, konferencje, konkursy, aukcje, promocję medialną,
4. wspieranie działań dotyczących badań i dokumentacji sztuki współczesnej,
5. współdziałanie ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, muzeami, instytucjami kultury, mediami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
6. integrację środowiska twórczego, inicjowanie i realizację działań wspierających aktywność twórczą i inicjatywy artystyczne,
7. zaangażowanie grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki,
8. inicjowanie i wspieranie kontaktów zagranicznych celem wzajemnego poznawania kultur, historii i sztuki narodów Europy,
9. organizowanie wystaw w kraju i za granicą,
10. utrwalenie mecenatu artystycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!