• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211224

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomorski Dom Nadziei

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211224.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podstawowymi celami działań Fundacji są:
1. Wsparcie psychiczne i prawne osobom wychodzącym z nałogu narkomanii, żyjącym z HIV/AIDS oraz prostytuującym się.
2. Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym.
3. Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytuujących się.
4. Organizacja kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
5. Popularyzacja idei tolerancji.

Prowadzone działania Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie placówki opieki psychosocjalnej dla osób:
a) żyjących z HIV/AIDS;
b) kończących leczenie w ośrodku readaptacyjnym dla narkomanów;
c) prostytuujących się.
2. Edukację młodzieŜy szkolnej, akademickiej i innych grup społecznych i zawodowych w zakresie HIV/AIDS i narkomanii.
3. Pomoc w wychodzeniu z nałogu narkomanii, zdobywaniu środków do życia (praca, renta), stabilizacji życia emocjonalnego, ewentualnej kontynuacji nauki i w wychodzeniu z bezdomności.
4. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, światem biznesu, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.
7. Pomoc psychologiczną i terapię osób seropozytywnych oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania.
8. Terapię osób używających substancji psychoaktywnych.
9. Prowadzenie Anonimowego, Bezpłatnego Punktu Testowania w kierunku HIV.