• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211832

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla "Kozodawski Sad"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211832.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie tradycji i historii Osiedla "Kozodawski Sad" (zwanego dalej Osiedlem) oraz okolicy.
2. Ochrona wartości kulturowych, krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi.
3. Wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego Wólki Kozodawskiej.
4. Podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla.
5. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenia wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych.
6. Udzielanie władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Osiedla oraz Wólki Kozodawskiej, a także opiniowanie z punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów.
7. Pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla i okolic w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci.
8. Wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Wólki Kozodawskiej.
9. Działania na rzecz integracji środowiskowej.

Aktualnie Stowarzyszenie:
1. Kontunuuje działania zmierzające do wybudowania kanalizacji oraz sieci gazowej na terenie Wólki Kozodawskiej.
2. Prowadzi i finansuje działania związane z odwodnieniem istniejących dróg gruntowych.
3. Prowadzi prace naprawcze i remontowe dróg publicznych na terenie osiedla i Wólki Kozodawskiej.
4. Organizuje sprzątanie terenu Wólki Kozodawskiej i okolicznych lasów.
5. Współfinansuje utrzymanie placu zabaw dla dzieci z terenu Wólki Kozodawskiej.
6. Organizuje imprezy rodzinno-integracyjne (najbliższa to wycieczka kolejką wąskotorową w dniu 10 czerwca 2006 roku z okazji dnia dziecka).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!