• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000211879

Formularze PIT 2017/2018 dla Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000211879.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Pomoc Polakom na Wschodzie poprzez:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans,
2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, wspierając ich ambicje edukacyjne, kulturalne, społeczne,
3. Wspieranie działalności stymulującej rozwój gospodarczy społeczności lokalnych,
4. Ochroną dziedzictwa kulturowego "małych ojczyzn".

Prowadzone działania:
Aktualnie organizacja zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i byłych republik radzieckich do Polski (załatwianie spraw lokalowych, wystąpienie o przyznanie obywatelstwa polskiego w imieniu tych osób, itp sprawy). Dotychczas Stowarzyszeniu udało się sprowadzić do Polski dwie rodziny repatriantów tj. w 2005 roku repatriantkę z Uzbekistanu, która mieszka w Ciechanowie i w 2009 roku rodzinę z Syberii (Rosja), która zamieszkała w Łowiczu.
Stowarzyszenie organizuje także środki finansowe na stypendia dla najbardziej wyróżniających się studentów-polonusów. Od 2005 roku do dnia dzisiejszego organizacja wypłaca takie stypendium studence polskiego pochodzenia z Syberii (Rosja) studiującej na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizujemy również kolonie dla dzieci ze Wschodu (w lipcu 2005 roku 24 osoby z Syberii), jak i obozy naukowo-szkoleniowe dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu (w 2008 i w 2009 roku na przełomie lipca i sierpnia gościliśmy 18-osobowe grupy młodzieży w Polsce).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!