• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000213810

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Tęcza" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000213810.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności rewalidacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) podejmowanie działań służących dobru wychowankw z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom;
3) pomoc w usamodzielnianiu się niepełnosprawnych wychowanków naszego Ośrodka;
4) podejmowaniu działań na rzecz poszerzania i unowocześniania bazy Ośrodka na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków;
5) wspieranie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadry ośrodka i pedagogizacji rodzin.

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:
1) organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym dla niepełnosprawnych wychowanków naszego ośrodka i ich rodzin;
2) organizacja turnusów edukacyjno-terapeutycznych;
3) prowadzenie działalności umożliwiającej gromadzenie środków finansowych i materialnych na zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy korekcyjnych, logopedycznych, terapeutycznych dla ośrodka i jego wychowanków;
4) organizację i wspieranie imprez, rajdów i wycieczek o charakterze integracyjnym;
5) podejmowanie działań związanych z organizacją pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków naszego ośrodka;
6) inicjowanie, wspieranie finansowe oraz współuczestniczenie w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków i ich rewalidacji, rehabilitacji;
7) podejmowanie innych działań związanych z pozyskiwaniem dotacji i dofinansowań dla wychowanków ośrodka;
8) pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizacji celów statutowych;
9) organizację szkoleń, konferencji naukowych;
10) dofinansowanie różnych form kształcenia kadry oraz rodziców niepełnosprawnych wychowanków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!