• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000218397

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Terenowe Police

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000218397.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym; tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka; prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań są dzieci , młodzież i osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością (intelektualną i ruchową), jak również ich rodziny. W ramach możliwości organizacyjnych i finansowych (utrzymujemy się ze składek członkowskich,wpływów z 1% podatku, dotacji oraz ofiarności sponsorów) organizujemy dla nich różne imprezy, również w integracji ze środowiskiem lokalnym takie, jak : okolicznościowe, świąteczne, turystyczno-krajoznawcze (rajdy), sportowe, zajęcia klubowe. Aktywnie działa zespół muzyczno - taneczno - teatralny, którego członkami są uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Sasanka. Członkowie Stowarzyszenia maja możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej na sali gimnastycznej. Prowadzone jest Mieszkanie Treningowe, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość treningu umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania.


KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI, PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA, WARUNKI UZYSKANIA POMOCY
1. Dzieci i młodzież upośledzona umysłowo
- Rehabilitacja na sali rehabilitacyjnej dla członków Stowarzyszenia nieodpłatnie
- Klub zajęć popołudniowych pod nazwą "Sasanka" - czwartki w godz. 16-18, Police, ul. Korczaka 55
2. Osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym
- Warsztat Terapii Zajęciowej, zajęcia w pracowniach terapeutycznych oraz rehabilitacja ruchowa ; pon. - pt. w godz. 7-15.30; Police, ul. Korczaka 55; nieodpłatnie
- Środowiskowy Dom Samopomocy, zajęcia w pracowniach terapeutycznych oraz rehabilitacja ruchowa ; pon. - pt. w godz. 7-15.30; Police, ul. Korczaka 55; nieodpłatnie
- Mieszkanie Treningowe (pobyt rotacyjny, 1 miesiąc dwa razy w roku)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!