• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000218432

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000218432.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Choć głównym celem funkcjonowania Fundacji jest wydawanie pisma 'Res Publica Nowa', to nasze zainteresowania wykraczają daleko poza tradycyjnie pojmowaną kulturę i sztukę. Istotnym elementem naszej działalności jest również działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, która skoncentrowana jest wokół zwiększenia obywatelskiej aktywności w świecie kultury.

Poza regularnymi, otwartymi dla wszystkich spotkaniami (debatami, wykładami i dyskusjami) pobudzającymi refleksję i analizy na temat kultury i sfery publicznej realizujemy projekty z ducha republikańskie. Przykładem jest cykl debat 'DNA miasta - Polska 2009' w siedmiu miastach ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń i Warszawa), których celem jest sformułowanie przez obywateli propozycji zmian w obszarze kultury miast. Wiosną tego roku zrealizowaliśmy pilotażowy projekt 'DNA miasta' w Warszawie, którego przedmiotem było poszukiwanie kulturalnego 'kodu DNA' miasta. W 2008 roku przy współpracy z Instytutem Socjologii UW i Warsztatów Analiz Socjologicznych przeprowadziliśmy 3 warsztaty partycypacyjne '3D - dyskutujemy, decydujemy, dopilnujemy' stawiające warszawiakom pytanie 'Po co mieszkańcom Warszawy Euro 2012?'

Wykorzystując naszą przestrzeń redakcyjną organizujemy również spotkania i dyskusje, których tematy odnoszą się zwykle do kwestii ważnych dla opinii publicznej. Tak było m.in. z cyklem spotkań poświęconym ubiegłorocznym wyborom w USA (m.in. we współpracy z Fundacją Forum Różnorodności oraz Ambasadą USA) lub poruszającym problemy niezależności organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.