• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000222680

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo "Poligrodzianie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000222680.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów, niezależnie od rasy czy wyznania,
2) troska o tradycje narodowe i dziedzictwo narodowe,
3) propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
4) badanie sztuki i kultury ludowej,
5) przeciwdziałanie niszczeniu ludowej twórczości artystycznej,
6) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich w oparciu o kulturę, a zwłaszcza w celu integracji europejskiej,

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
1) prowadzi całoroczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru,
2) upowszechnia polskie tradycje i zwyczaje ludowe,
3) utrzymuje kontakty z Polonią mieszkającą poza granicami kraju,
4) inicjuje programy badawcze,
5) rozpowszechnia materiały dydaktyczne i promocyjne,
6) prowadzi naukę tańca, śpiewu i obrzędów ludowych,
7) prowadzi działalność gospodarczą oraz gromadzi fundusze,
8) organizuje imprezy prezentujące folklor oraz wszelkie wydarzenia i działania o charakterze kulturalnym i społecznym,
9) prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
10) prowadzi działalność na rzecz środowisk trudnych i osób niepełnosprawnych,

Odbiorcy działań:
1) Młodzież i dzieci Województwa Wielkopolskiego
2) Młodzież studencka miasta Poznania
3) Stowarzyszenia, Organizacje i Festiwale na świecie zajmujące się tematyką tradycji narodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!