• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000224800

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000224800.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka;
2. Pomoc rodzinom, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką i terapią dzieci
i młodzieży z wadą słuchu;
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży;
4. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych;
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów i szkoleń związanych ze środowiskiem ludzi niesłyszących;
6. Prowadzenie diagnozy, poradnictwa i rewalidacji w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu;
7. Popularyzowanie tematyki związanej z kształceniem i wychowaniem osób z wadą słuchu;
8. Realizowanie działań niwelujących bariery komunikacyjne osób z wadą słuchu ze środowiskiem słyszących.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi w szczególności działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu uczących się w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, mogą być to jednak dzieci z całej Polski (turnusy rehabilitacyjne)oraz ich rodzin.